تعیین اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

داود کرمی، احمد نفیسی و زهرا احمدپور به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین شدند.

به گزارش ایلنا، در جلسه فروردین ماه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، داود کرمی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.

همچنین احمد نفیسی و زهرا احمدی‌پور به عنوان اعضای غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین شدند.

یادآور می‌شود پیش فروش تور کیش اعضای جدید هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال در پست جدید خود منصوب شده‌اند.

در این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده است اعضای جدید هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به ترتیب جایگزین سیروس عیدی‌پور، رضا برومند و احمد صمیمی شده‌اند.