تقدير از روساي كميته هاي ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي كيش

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در پانزدهمين و آخرين جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي با حضور “رسول كشت پور” نماينده مديرعامل سازمان آزادگاه كيش در اين ستاد با اهداي لوح از زحمات و سعی هاي شبانه روزي روساي كميته هاي مختلف اين مقر قدرداني شد.

ستاد تهسيلات سفرهاي نوروزي از تاريخ 25 اسفند مقارن با نخست جشنواره نوروزي كيش پیش فروش تور کیش  جلسات خود را به چهره منظم و مستمر با حضور روساي كميته هاي گوناگون اين ستاد برگزار و پايش و ارزيابي خدمت رساني به گردشگران نوروزي در جهار پهنه امنيت، بهداشت، غني سازي اوقات فراغت و بازارها باره بحث و بررسي پیمان مي گرفت.