جنگل دریایی حرا قشم

حرا این درخت شگفت‌انگیز شورزی دریایی را «لینه» زیست‌شناس سرشناس دانشمند به نام حکیم و فیلسوف کبیر ایرانی (ابوعلی سینا) نامگذاری کرده است که در زبان آفر تور قشم محلی به آن تامر (برگرفته از نام پاکستانی) و به عرف عام، حرا می‌گویند.

ارتفاع میانه این گیاه شگفت‌انگیز به حدود ۶ متر می‌رسد. این پدیده در خورهای کنار دریا- پستی‌های کم‌شیبی که در اثناء مد، آب دریا آن‌ها را می‌پوشاند- به فراوانی می‌روید و به نکوداشتن رشد می‌کند و گل‌های زرد شهدآلود آن غذایی بسیار دلخواه برای زنبورهای عسل و پرندگان است.

اهمیت فضای محفاظت شده جنگل‌های حرا با وسعتی کم و بیش به ۲۰ هزار هکتار در چرخه اکولوژیک درخت و آبزیان دریایی به خصوص میگو و ماهی‌های شیلاتی انکارناپذیر است.