خواجه ربیع مشهد

آرامگاه خواجه ربیع درخیابان خواجه ربیع مشهد قرار دارد.

این بنا بدست شاه عباس صفوی ساخته شده است.

این بنای زیبا درباغی وسیع و مصفا بر ساحل راست کشف رود واقع است.

مقبره حائز گنبدی به بلندی 18 متر برروی ساقه ای بلند رزرو تور مشهد برروی بنایی چهار ایوانی که از بیرون هشت ضلعی دیده می شود.

گنبد پوشیده ازکاشی های زیبای فیروزه ای است و درون بنا همبا نقاشی های طلایی و ااخرایی تزئئن شده است.

نکته قابل پروا در این بنا این است که بنای معروف تاج محل هندوستان را که یکتا از عجایب هفت گانه دانشمند است با الهام از این مقبره ساخته شده است.

آرامگاه خواجه ربیع طی 14قرن ماضی محل زیارت عموم مسلمانان اعم از شیعه و سنس می باشد.

امام رضا (ع) هنگام سفر به مشهد در سنه های 200 قمری مقبره خواجه ربیع را زیارت کرده اند.

دو کتیبه با با تاریخ های 1026 و1031 قمری در تو گنبد و ساقه خارجی آن به خط علیرضا عباسی تزئین شده است.

آرامگاه خواجه ربیع در تاریخ 15 دی ساال 1310 با شماره ثبت 142 به عنوان گرد از آثار ملی ایران به ثبت دریافتی است.