دره چاه کوه قشم

دره چاهکوه در شمال غربی جزیره، ۸۵ کیلومتری شهر قشم و در تقرب روستای چاهو شرقی قرار دارد. این دره گرد از نمونه‌های پدیدار استهلاک بدست رگبار باران است. رگبارهای بها تور قشم باران سنگین سبب می‌شوند لغایت آب به سرعت در میان این لایه‌های زمین شناختی نفوذ نماید. چنین پدیده آب و هوایی، حفره‌ها و چین‌های زیبایی در سنگ‌های آهک، سیلت و رُس آهکی ایجاد کرده‌اند.

عمود بر محور دره اصلی، دره دیگری هستی دارد که با همان مکانیزم زمین شناختی شکل گرفته است. به طور کلی تاقدیس‌ها و مناطق اطراف آنها نا برقرار محسوب می‌شوند زیرا کمابیش در معرض فشارهای لایه‌های زمین شناختی و همفشردگی هستند که سبب به وجود آمدن دره‌ها و گسل‌های بیشماری می‌شوند.

ساکنان محلی ۴ چاه در محور دره اصلی حفر نموده‌اند لغایت آب باران را جمع‌آوری و برای فصل‌های خشک سنه ذخیره کنند. با توجه به سطح پایین بارش باران در جزیره و کمبود آب شیرین، این راه حلی کاربردی برای اندوخته آب است. آب شیرین چاه‌ها هنوز هم بدست افراد محلی و اکوتوریست‌های کنجکاو بهره‌گیری می‌شود.